TRAVERTINO ROMANO DESIGN

Lepota prirode, snaga prirodnog kamena, ekološka inovacija kompanije Oikos. Od 2004 godine koristi otpad u prahu iz kamenoloma, uz dodatak različitih veziva, kojima se formira kremasta pasta. Nanešena na zid, reprodukuje istu prirodnu teksturu čuvenog TRAVERTINO kamena, sa svim njegovim prirodnim karakteristikama.

Informacije i preuzimanje
Video
Tehnička specifikacija
Uputstvo za bezbednost
Zaštićeni naziv porekla
Karta boja *