AUTORSKA PRAVA I PRIVATNOST

Ova stranica opisuje kako se veb lokacijom upravlja uz referencu na obradu ličnih podataka korisnika koji je konsultuju, kao i politiku privatnosti koju je usvojila kompanija OIKOS S.P.A. sa jedinim akcionarom Odeljenje za koordinaciju OIKOS HOLDING S.P.A sa sedištem u Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, C.F. i PDV i registarski broj u Registru preduzeća Forl & igrave; Cesena n. 01970010409. Pošto se ova veb lokacija koristi ne samo kao sredstvo informisanja o kompaniji OIKOS S.P.A. jedan akcionar, takođe kao alat za prikupljanje podataka, informacije se takođe pružaju u skladu sa čl. 13 zakonodavne uredbe 196/2003 i člana 13 Uredbe EU br. 2016/679 u vezi sa zaštitom ličnih podataka, onima koji se povežu na adresu

Politika privatnosti ove stranice biće predmet ažuriranja. Korisniku se savetuje da pažljivo pročita ove smernice pre nego što nastavi sa pružanjem bilo kakvih podataka koji se odnose na njega.

 

1. Svrha i pravni osnov obrade podataka
Vaši podaci će se obrađivati u sledeće svrhe povezane sa sprovođenjem obaveza koje se odnose na zakonske ili ugovorne obaveze:

 • zakonske obaveze u vezi sa obradom ličnih podataka (Privatnost);
 • svrhe povezane sa bezbednošću na radnom mestu; Vaši podaci će se takođe koristiti u sledeće svrhe neophodne za ostvarivanje legitimnog interesa vlasnika:
 • korporativne informativne svrhe;

Obrada funkcionalnih podataka za ispunjavanje ovih obaveza neophodna je za pravilno upravljanje odnosom i njihovo dodeljivanje je obavezno za sprovođenje gore navedenih svrha. Kontrolor podataka takođe najavljuje da bilo koja nekomunikacija ili netačna komunikacija jedne od obaveznih informacija može prouzrokovati da kontrolor podataka ne može da garantuje adekvatnost same obrade.

 

2. Vrsta obrađenih podataka
Nakon konsultacija sa ovom veb lokacijom, mogu se obrađivati podaci koji se odnose na identifikovana ili identifikovana lica. Treba napomenuti da se tretmani sprovedeni kroz različite odeljke lokacije neće odnositi na n & amp; eacute; osetljivi podaci n & amp; eacute; pravosudni podaci.

 

2.1 Podaci o navigaciji.

Kao što je to uobičajeno na Internetu, ova veb lokacija koristi alate za statističku analizu koje pružaju i kojima upravljaju treće strane, a koje mogu da prikupljaju i & kuot; prate & kuot; neki podaci o navigaciji.

Dobro je podvući da se mnogi italijanski i strani sajtovi obično koriste ove tehnologije i rešenja u & kuot; outsourcingu & kuot ;, ali je vrlo malo onih koji to prijavljuju u svojoj & kuot; privatnosti Politika & kuot ;. Trudili smo se da to učinimo i da vas obavestimo na najtačniji i transparentniji mogući način: uvek smo vam na raspolaganju za sve informacije ili dalja pojašnjenja. Ove podatke prikupljaju različiti alati i kompanije od menadžera lokacije, ali oni fizički poseduju Oikos koji ih može koristiti samo uz konsultacije, ali nema mogućnost da ih modifikuje ili samostalno izbriše. Za ove operacije i za detaljno poznavanje politike privatnosti koja se primenjuje na takve podatke potrebno je da se korisnik direktno obrati upravljaču podacima ili kompaniji koja direktno pruža korišćenu statističku uslugu.

Alati trećih strana koji se koriste na ovoj veb lokaciji su sledeći:

- Google analitika (obezbedio: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkvai - Mountain Viev CA 94043, USA)

INFORMACIJE O GOOGLE ANALITICI

Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analize koju pruža Google, Inc. (& kuot; Google & kuot;). Google analitika koristi „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru kako bi veb lokacija mogla da analizira kako korisnici koriste tu veb stranicu. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi veb lokacije (uključujući vašu IP adresu) biće prenete i uskladištene na Google-ovim serverima u Sjedinjenim Državama.

Google će koristiti ove informacije u svrhu procene vaše upotrebe veb stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima veb lokacija za operatore veb lokacija i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima na veb lokaciji i upotrebom Interneta. Google takođe može prenijeti ove informacije trećim stranama ako je to potrebno po zakonu ili ako takve treće strane obrađuju gore navedene informacije u ime Google-a. Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje Google. Možete da odbijete upotrebu kolačića odabirom odgovarajuće postavke u svom pregledaču, ali to može sprečiti upotrebu svih funkcija ove veb stranice. Korišćenjem ove veb stranice pristajete na to da Google obrađuje vaše podatke na način i u gore navedene svrhe. Korisne adrese u svrhu boljeg razumevanja politike privatnosti Google analitike:

https://policies.google.com/terms?hl=it < / a> - http://vvv.google.com/privacipolici.html

Svi zahtevi koji se odnose na podatke koji se odnose na ovaj tretman trebaju biti upućeni kontroloru podataka (Google Inc.)

 

2.2 Kolačići

Ova veb lokacija ne koristi trojanske programe, špijunske programe, veb greške ili sisteme za praćenje korisnika. Korišćenje kolačića služi isključivo u statističke svrhe i kako bi istraživanje lokacije bilo bezbedno i efikasno. Takvi kolačići ni u kom slučaju ne dozvoljavaju prikupljanje ličnih podataka korisnika. Ostale veb lokacije na kojima ova veb lokacija možda može da & kuot; poveže & kuot; može sadržati sisteme za praćenje sa kojima vlasnik veb lokacije nije povezan. Ne postoji garancija da će takve spoljne stranice biti

 

2.3 Podaci koje je korisnik dobrovoljno dostavio na adrese e-pošte objavljene na različitim stranicama veb lokacije.

Neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese naznačene na ovoj veb lokaciji uključuje sledeće pribavljanje adrese pošiljaoca, neophodne za odgovaranje na zahteve, kao kao i bilo koji drugi lični podaci ubačeni u poruku.

 

2.4 Podaci povezani sa određenim uslugama na zahtev

Određeni sažeti podaci će se progresivno izveštavati ili prikazivati na stranicama odeljaka veb lokacije pripremljenih za određene usluge na zahtev.

 

3. Priroda pružanja podataka i posledice odbijanja

Osim onoga što je određeno za navigacione podatke koje sistem automatski prikuplja, korisnik može slobodno da pruži lične podatke tražene u uslužnim modulima koji se nude na stranicama odeljci stranice. Svako odbijanje ne povlači nikakve posledice, osim naravno nemogućnosti pristupa bilo kojim ponuđenim uslugama ili dobijanja detaljnijih informacija o aktivnostima Oikos SPA sa jednim akcionarom.

 

4. Metode obrade

Vaši lični podaci mogu se obrađivati na sledeće načine:

 • privremeni tretmani usmereni na brzo objedinjavanje podataka ili njihovu transformaciju u anonimni oblik;
 • obrada pomoću elektronskih računara;
 • ručna obrada pomoću arhiva papira;

Svaki tretman se odvija u skladu sa procedurama navedenim u člancima. 6, 32 GDPR-a i usvajanjem odgovarajućih obezbeđenih mera obezbeđenja.

Vaše podatke će obrađivati samo osoblje izričito ovlašćeno od strane kontrolora podataka i koje pripada organizaciji kompanije.

Lični podaci se obrađuju i ručno, na papirnatim nosačima i pomoću IT i telematskih alata, za vreme potrebno za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni.

Lični podaci koji se odnose na navigaciju i podaci obezbeđeni slanjem e-poruka na adrese prisutne na veb lokaciji, oni se ne otkrivaju. Lični podaci koje pružaju korisnici koji prosleđuju zahteve za informacijama u različite poštanske sandučiće na veb lokaciji, koji se koriste isključivo u svrhu pružanja odgovora ili zahtevanih usluga, saopštavaju se trećim licima samo ako je to neophodno u tu svrhu. Poštuju se određene mere bezbednosti kako bi se sprečio gubitak podataka, nezakonita ili netačna upotreba istog i neovlašćeni pristup. U svakom slučaju, korisnik je obavešten da prenos podataka putem Interneta ne može postići apsolutni nivo bezbednosti. Navigator je odgovoran da proveri ispravnost ličnih podataka koji se odnose na njega i po potrebi popravi, ažurira ili, u svakom slučaju, izmeni podatke tokom obrade.

 

5. Obim komunikacije i širenja podataka

Dostavljeni podaci će se obrađivati u gore navedene svrhe od strane lica koje je Kompanija imenovala za njihovu obradu. Dostavljeni podaci neće biti predmet širenja.

 

 

6. Prava zainteresovane stranke

Reg. EU 2016/679: Članovi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Zainteresovana strana ima pravo da dobije potvrdu o postojanju ili ne ličnih podataka koji se odnose na nju, čak i ako još uvek nisu zabeleženi, i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku.

Zainteresovana strana ima pravo da dobije indikaciju:

 • izvora ličnih podataka;
 • svrhe i metode obrade;
 • logike koja se primenjuje u slučaju tretmana izvedenog uz pomoć elektronskih instrumenata;
 • detalja o identifikaciji vlasnika, menadžera i imenovanog predstavnika u skladu sa članom 5, stav 2; / li & gt;
 • subjekata ili kategorija subjekata kojima se mogu prenositi lični podaci ili koji mogu saznati kao imenovani predstavnik u državi, menadžeri ili agenti.

Zainteresovana strana ima pravo da dobije:

 • ažuriranje, ispravljanje ili, kada je zainteresovano, integracija podataka;
 • otkazivanje (desno da se zaboravi), pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka obrađenih kršenjem zakona, uključujući one koji ne treba da se čuvaju u svrhe za koje podaci su prikupljeni ili naknadno obrađeni;
 • potvrda da su radnje na koje se odnose tačke a) i b) skrenute pažnju, takođe u pogledu njihovog sadržaja, onima kojima su podaci saopšteni ili rašireni , osim u slučaju kada se ovo ispunjenje pokaže nemogućim ili uključuje upotrebu sredstava koja su očigledno nesrazmerna zaštićenom pravu;
 • prenosivost podataka.
 • Zainteresovana strana ima pravo prigovora, u celini ili delimično:
 • iz legitimnih razloga obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako je to relevantno za svrhu kolekcije;
 • za obradu ličnih podataka koji se tiču njega radi slanja reklamnog ili direktnog prodajnog materijala ili za sprovođenje istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije.
 • Prava koja se odnose na lične podatke koji se tiču preminulih osoba može da ostvaruje svako ko ih zanima.

 

7. Zadržavanje ličnih podataka

Ističemo da je, u skladu sa principima zakonitosti, ograničenje namene i minimiziranje podataka, u skladu sa čl. 5 GDPR-a, period čuvanja vaših ličnih podataka je:

- uspostavljeno na vremenski period do 5 godina od prve registracije na recepciji kompanije.

 

8. Nosilac tretmana

Upravljač podacima je, u skladu sa Zakonom, OIKOS SPA podložan upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING SPA na slici pravnog zastupnika pro tempore, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | pošta: privaci@oikos-group.it i info@oikos-group.it, PDV broj IT01970010409. U predmetu komunikacije navedite da se radi o zahtevu za brisanje podataka u vezi sa privatnošću i gubitku saglasnosti u vezi sa osetljivim podacima.

Precizirano je da se ove informacije mogu dopuniti, usmeno ili pismeno, sa daljim elementima i indikacijama, kako bi se bolje zadovoljile bilo koje vaše kognitivne potrebe u vezi sa "Privatnost" i da podrži razvoj propisa.