KREOS

Ekološki akrilni materijal za dekoraciju zidova u enterijeru. Original iz 2001, sa inovacijama koje omogućavaju da se na zidovima reprodukuje tkanina i razne teksture. Uz dodatak drugih proizvoda i na osnovu ugla pod kojim se reflektuje svetlost, dobijaju se elegantni i ekskluzivni dekorativni efekti.

Informacije i preuzimanje
Video
Tehnička specifikacija
Uputstvo za bezbednost
Tekstura
Karta boja *