STUCCO VENEZIA
Završni efekat Stucco Venezia inspirisan je magičnom slikom Tiziana Vecellia (Ticijana) koji je u svojim delima preneo boje Venecije, grada na moru, okarakterisane svojim odrazima i transparentima, jedinstven u celom svetu. Stucco Venezia nudi završni sloj stvoren obriscima širokih četaka koje doprinose definisanju arhitektonskog prostora na koji je nanešen, uspostavljajući odnos između površine i tonova boje okolne sredine.