STUCCO TIVOLI
Stucco Tivoli završni efekat ima za glavno svojstvo blago izgreban efekat koji površinu čini svetlijom, ali istovremeno i jakom i robusnom. Inspirisano je Tivolijem, gradom mermera i travertina s veličanstvenim klasičnim vilama i rafiniranim kneževskim rezidencijama u kojima se lepota mermera pojačava refleksijama vode, a kojeg je posetio Francesco Borromini, barokni arhitekta koji je uspeo da uobliči izgled kamena.