STUCCO MILANO
Izgled Stucco Milano definisan je motivima tradicionalnog Milana, grada koji je slikanjem arhitekte i slikara Bramantea bio najuspešniji u obeležavanju kraja gotike i početka klasične arhitekture. Stucco Milano odlikuju magični potezi koji stvaraju osetljive kiaroskuro efekte(svetlo-tamno), oživljavajući živopisnu teksturu bez promene klasičnog otiska. Preporučuje se u prostorijama visoke klase za prijem gostiju, gde elegancija nadilazi spoljašnjost.