BETONCRYLL SEMITRASPARENTE

Dekorativno zaštitno sredstvo za beton sa efektom polutransparentne boje. Stvara vodootporni zaštitni sloj, otporan na cikluse smrzavanja / odmrzavanja i na prodiranje CO2 i SO2 gasova, prisutnih u smogu i kiši, koji su najveći neprijatelјi betona jer izazivaju karbonizaciju i, kao posledicu, rđanje čelične armature. Pogodno je, takođe, za zidanje, vlaknasti cement ili kamen.

Informacije i preuzimanje
Video
Tehnička specifikacija
Uputstvo za bezbednost
Karta boja *