BIOCOMPACT

Neprekidni premaz sa efektom kompaktnog akril - siloksanskog špatulata koji ne stvara film tokom faze sušenja. Sprečava stvaranje algi i plesni, vodootporan je, paropropusan, snažno se vezuje za površinu, odlično prijanja, čak i na najproblematičnijim podlogama. Dostupan je u tri granulacije: 1,0 - 1,2 - 1,5mm. Dostupan je u 600 nijansi otpornih na dejstvo UV zraka.

Informacije i preuzimanje
Video
Tehnička specifikacija
Uputstvo za bezbednost
Zaštićeni naziv porekla
Karta boja *