TIEPOLO

Hromatske nijanse Tiepola, jednog od najvećih slikara Venecije, mogu se ponovo videti u posebnoj kolekciji koju je dizajnirao Giulio Cappellini: elegantne i rafinirane boje - priroda na zidu od prirodnog kreča sa teksturom.

Informacije i preuzimanje
Tehnička specifikacija
Uputstvo za bezbednost
Brošure
Tekstura
Karta boja